Vi gör det möjligt! Med nyfikenhet och nytänk inspirerar, coachar och engagerar vi människor och företag till innovation och hållbar tillväxt.

Läs mer om oss

Image

highfive som hållbar tillväxtmotor

HighFive är en framtidsarena - för alla som vill starta, utveckla eller etablera sitt företag i regionen. Vi har två inkubatorer (en för startups och en för studenter), en mötesplats och en projekt-hub där vi kickar igång och genomför utvecklings- och innovationsprojekt för befintliga företag samt främjar innovation inom kommunen.

HighFive ger dig ett sammanhang där en öppen kultur står i centrum och där innovationer skapas. Vi omsätter ny kunskap till nya möjligheter. Hos oss träffar du nya entreprenörer, erfarna företagare, affärsutvecklare, studenter och forskare.

Kontakta oss här

H5 Business

H5 Business är för dig som har en idé med stor potential för hållbar tillväxt. Sök in och blir du antagen väntar många fördelar. Hos oss sitter företag som verkar i olika branscher och får kontinuerlig affärsutveckling och kontorsplats. Kollegor, nätverk och advisory boards finns att tillgå och med en välfungerande process guidas våra entreprenörer i arton månader. Sedan blir du vår inspiratör och hjälte.

Har du en idé? Ansök här
Image
Image

H5 student

HighFive Student är ett samarbete med Högskolan i Halmstad för att främja entreprenörskap hos studenter. HighFive vill öka studenters förmåga att ta beslut, vara kreativ, samarbeta och mycket mer.  Kort sagt: Vi gör allt vi kan för att du ska gå från att tänka "det där borde någon göra något åt" till " det där ska jag göra något åt!"

Är du student? Ansök här

Highfive för halländsk tillväxt

Lika smart som spännande, lika inspirerande som inkluderande. Lika nyskapande som handlingskraftig; HighFive vill alltid framåt. Med professionalitet, passion och mod utmanar vi föreställningen om vad en hållbar tillväxtskapare är och gör.

Med vårt breda nätverk, och kopplingar till såväl akademi som näringsliv och kommun; skapar vi en kreativ, affärsdriven plattform för tillväxt i Halland.

H5 Development

H5 Development är projektarenan där vi driver projekt för att utveckla näringslivet i Halland. Projekten skapas efter de behov vi ser hos de halländska företagen tillsammans med partners med olika typer av specialistkompetens. Vi söker alltid efter aktörer i det halländska näringslivet att medverka i våra projekt.

Vill ert bolag utvecklas? Läs mer
Image
Image

H5 Starta

Har du en idé? Alla med företagsidéer eller med små företag i utvecklingsskeden är välkomna att kontakta oss. Vi lotsar dig rätt bland de organisationer, aktörer och nätverk som du kan behöva för att tillgodose behovet av kompetens, kapital och nyttiga kontakter.

kostnadsfri guidning
Image

H5 carveout

CarveOut är en modell som används för att attrahera de bästa affärsidéerna från näringslivet och omvandla dessa till hållbara tillväxtföretag. Här matchas människor och kompetenser och ger team och affärsidéer de bästa förutsättningarna.

Sitter ni på en idé men ingen tid? Anmäl er här
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!