Startskottet för Digiboard har gått!

Nu är vi igång och arbetar hårt för att hjälpa bolag i Halland nå internationalisering via digitalisering, vi vill ta med er på vår resa.
Som vi tidigare berättat har HighFive blivit tilldelade projektmedel för ett omfattande digitaliseringsprojekt som vi valt att kalla Digiboard. Våra samverkanspartners kommer från olika typer av organisationer såsom HH innovation AB, SEB, Business Sweden, TEK kompetens samt Region Halland och vi ser mixen som viktig för ett lyckat projekt samt för en lyckad rekrytering av bolag till projektet.
Via Digiboard skapar vi möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras
Startskottet för Digiboard har gått och vi är fyllda av entusiasm över att få kicka igång. Bakgrunden till projektet ligger i att vi via rapporter kunnat se att svenska företag har en relativt låg digital mognad, och att endast vartannat litet eller medelstort företag har rätt digital kompetens. Orsaken uppges vara brist på personal med relevant kunskap, och svårighet att finansiera en digital strategi.

Vad vill vi göra?
– Skapa fler möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras.
– Under ”pilotstudien” arbeta med 15 stycken företag.
– Regional fördelning av pilotföretag.
– Driva ett jämställt projekt i alla avseenden.
– Paketera en modell för att implementera digitalisering i det strategiska utvecklingsarbetet för ledningsgrupps- eller styrelsearbete.
– Befästa lyckad digitalisering för utvalda företag via vår modell och driva ett separat case som kan gå i bräschen i Halland.

Vi önskar engagera studenter
För dig som är student på Högskolan i Halmstad med bakgrund och intresse kring digitalisering – håll ögonen öppna då det kan vara just dig vi söker till vår styrgrupp där du ges möjlighet att påverka utgången av ett digitaliserat Halland!