Skip to main content

Eventkalender

Här hittar du några av de evenemang vi arrangerar eller är delaktiga i.

torsdag 1 jun

Frukost och AI-snack

Vi lever i en tid av oerhörd teknologisk utveckling. En av de mest spännande framsteg har skett inom området generativ AI – teknologi som har potential att revolutionera allt från konst och design till medicinsk forskning och förutsägelser. Men vad innebär generativ AI verkligen? Och vilka är de framtida möjligheterna? Under vår AI-frukost den 1 juni kl 8.00 samtalar vi med Stefan Byttner, professor på Högskolan i Halmstad, som kommer att demystifiera generativ AI och ge oss inblick i dess framtida möjligheter.

  • Under denna session kommer vi att utforska:
  • Vad generativ AI är och hur det fungerar.
  • Några av de mest spännande tillämpningarna av generativ AI idag.
  • De största utmaningar och etiska överväganden som denna teknologi står inför.
  • Hur generativ AI kan förändra vår framtid.

 Vare sig du är ny till AI eller redan har en grundläggande förståelse, kommer detta samtal att erbjuda värdefull insikt och inspiration.

Varmt välkomna!

Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad
Dela kalenderhändelse