Skip to main content

Eventkalender

Här hittar du några av de evenemang vi arrangerar eller är delaktiga i.

torsdag 28 sep

Frukost och AI-snack 28/9

Torsdagen den 28/9 kl 8:00 – 9:00 har vi gemensam AI-frukost hos oss på HighFive på bottenvåningen i Trade Center. Frukosten är till för såväl entreprenörer som studenter och övriga intressenter.

Vad är organisatorisk innovation och vad som krävs för att snabbt kunna svara på nya affärsmöjligheter?

Vi gästas av Dulce Goncalves – Phd. Organisatorisk innovation, som kommer att prata om hur du maximerar värdet av AI genom organisatorisk innovation. Hon kommer dela med sig av sin forskning hos Start Up och Scale Up och erfarenhet ur sitt yrkesliv där hon coachat stora globala bolag som Siemens, Ericsson och Volvo Cars i deras digitala och organisatoriska transformation.

Några av förmågorna som organisatorisk innovation kan ge inkluderar:
Effektivitet: Genom att hitta nya sätt att organisera och utföra arbete kan organisationen öka sin produktivitet och minska resursavfall.
Anpassningsförmåga: Organisatorisk innovation gör det möjligt för organisationer att snabbt anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden, kundkrav och teknologiska framsteg.
Tillväxt: Organisatorisk innovation kan leda till ökad tillväxt genom att identifiera nya affärsmöjligheter eller förbättra befintliga produkter och tjänster.
Kreativitet och engagemang: Att främja en kultur av innovation kan öka medarbetarnas kreativitet och engagemang, vilket i sin tur kan gynna organisationen.

Sammanfattningsvis är organisatorisk innovation förmågan att utmana traditionella metoder och hitta nya och bättre sätt att organisera och driva en organisation. Det är en viktig faktor för långsiktig framgång och överlevnad i en snabbt föränderlig affärsvärld.

Är du nyfiken på hur detta kan appliceras i din verksamhet? Anmäl dig till vår AI-frukost och få med dig nya insikter! 

    Varmt välkommen!

    Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad
    Relaterat innehåll
    Dela kalenderhändelse