Skip to main content

Cybersäkerhet

Framtidssäkra dig och ditt företag

CybSec

Detta projekt drivs av HighFive och finansieras av Tillväxtverket och Region Halland. Projektet syftar till att öka små och medelstora bolag i Hallands förståelse om cybersäkerhet – och rent konkret var de största riskerna finns i deras egna system idag.

CybSec består av:

CybSec består av:

 • Kompetenshöjande aktiviteter i form av event
 • Företagsspecifika insatser b.la Gap-analyser (Gap som i kunskapslucka) och pentester (penetrationstester) för deltagande bolag

Delta i en GAP-analys

Att delta i en GAP-analys innebär att bolaget får besök av ett team av studenter från Högskolan i Halmstad som med hjälp av ett frågeformulär inom ramen för ISO27000 tar fram en nulägesanalys av bolagets informationssäkerhet. Tillsammans med en expert gör teamet därefter en rapport med actions för förbättringar som senare följs upp och utvärderas tillsammans med bolaget, inklusive ledningen. Vi följer upp tillsammans med expert och affärsutvecklare för att säkerställa överlämningen.

Delta i ett Pentest

Pentester går ut på att studenter från Högskolan, i en skyddad miljö under handledning av en extern expert inom området, försöker ta sig in i ett deltagande bolags IT-miljö. Studenterna skriver sedan en rapport på föreslagna actions tillsammans med experten som presenteras för berörda på bolaget, inklusive ledningen. Detta synliggör behovet av olika rutiner och vikten av säkerhetsarbete på ett för bolagen väldigt konkret sätt. Det finns fyra olika typer av pentester som vi matchar med bolaget utefter deras förutsättningar och önskemål.

 • Digitaliseringscheckar

  Digitaliseringscheckar

  Som ett komplement till projektet kommer de deltagande bolagen även ha möjlighet att realisera de föreslagna åtgärderna med finansiering i form av checkar från Tillväxtverket. Som en av bara fyra regioner i Sverige har Halland valts ut för att erbjuda checkar från Tillväxtverket för att stötta små och medelstora företags arbete med digital säkerhet.

För vad?

Checken används för konsultstöd. Detta stärker förmågan att agera på och vidareutveckla arbetet som stöd för nya affärer och stärkt konkurrenskraft. För godkände krävs offert från leverantör, redan utförd åtgärd finansieras inte i efterhand.

För vem?

Små och medelstora företag i Halland med grundläggande förkunskaper inom digital säkerhet, exempelvis genom att ha deltagit i projekt för säker digitalisering eller motsvarande. Företagen ska uppfylla EU:s definition för små och medelstora bolag.

Hur mycket?

Lägsta beloppet för att kunna ansöka är 50 tkr och högsta beloppet är 100 tkr (max). Tillväxtverket finansierar checken med 75 procent av den totala projektbudgeten. Resterande kostnad kommer ditt företag att stå för.

  Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse till CybSec

  Fält markerade med en * är obligatoriska  Innovationschef

  Anna Petersson

  Projektledare

  Fredrik Larson