HighFive för ökad innovation i halland

inkubatorföretag på HighFive

HighFive tror att man uppnår bäst resultat genom en kombinerad dos av glädje, nätverk, kunskap och vilja och är stolta över våra start-ups vi får utveckla och utvecklas av på daglig basis. Vi utvecklar människor, idéer och affärer till inkluderande innovativa tillväxtbolag i en kreativ miljö med anpassad kvalificerad affärsutveckling. Med vårt breda nätverk, och kopplingar till såväl akademi som näringsliv och kommun; skapar vi en kreativ, affärsdriven plattform för hållbar tillväxt i Halland.