Företagsfakta:

Entreprenör: Siddharta Khandelwal
Hos HighFive sedan: 2018
Intressant fakta: Vann Venture Cup 2018 Top 20 Ideas