Eventkalender 2021


 • AI är inte framtiden
  – det är nu

  Med Högskolan i Halmstad och HighFives nya satsning i AI.m ges halländska bolag en unik möjlighet att, tillsammans med experter inom AI, servicedesign och affärsutveckling, genomgå en innovationsprocess där människocentrerad AI, ökad konkurrenskraft och nya datadrivna möjligheter står i fokus. Vi bygger AI-produkter, ger kopplingar till relevant kompetens på högskolan och mycket mer.

  Datum/tid: Höstterminen -21
  Plats: Digitalt/Fysiskt (om möjligt)
  Mer information hittar du här!

 • Halland Tech Meet – samlar entreprenörer, företagare och alla med intresse för Tech i Halland

  I ett digitalt samtal samlar vi sakkunniga personer från diverse intressanta områden för att prata om möjligheter och utmaningar i den tid vi lever. Samtalen genomsyras av kunskap, reflektioner och framtidsmöjligheter och belyser tech från en mängd olika spännande infallsvinklar.

  Förra året samlades företagsledare och organisationer i Halland som hittat nya sätt att agera i den rådande situationen. Över 200 personer anmälde sitt deltagande och blev inspirerande av hur man kan tänka och ändra sin arbetsvana när det oförutsägbara slår in. 

  Mer information hittar du här!

 • Silicon Halli & InnoQuater

  Det är fjärde året vi erbjuder er entreprenörer den fantastiska möjligheten att på ett strukturerat och inspirerande sätt möta verkligheten genom vårt testbäddskoncept InnoQuater. Syftet är att effektivisera innovationsprocessen från idé till marknad, genom att i tidigt skede få input från kunder och användare. Genom att använda festivaler som testbäddar kan vi både hjälpa er att hitta ett lämpligt testformat, skapa attraktion för framtida kunder samt utvärdera inputen och förvandla dessa till möjligheter. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi er som medverkar coaching för att utforma det optimala testet, en testbudget på ca. 12 000 SEK samt inspiration och plats på våra fysiska testbäddar (Covid-säkrat om så behövs).

  Datum: Start i maj med test i juni-augusti
  Mer information kommer, inspiration från föregående år hittar du här!