GODIS

Karin Weman

HighFive kan bidra med affärsutveckling på många olika plan och till olika typer av projekt, bland annat kan forskare få hjälp att kommersialisera sin forskning.
En av forskarna på Högskolan i Halmstad som har tagit hjälp av HighFive är Karin Weman Josefsson vars forskningsprojekt fokuserar på motivation inom hälsa.

Efter en trafikolycka blev Karin ordinerad fysisk aktivitet på recept, hon fick då upp ögonen för motivation kopplat till hälsa. Sedan 2011 har hon forskat inom området motivation genom sitt forskningsprojekt GODIS (Go – Digital Innovations in Self Determined Exercise Motivation).
– Det är inga problem att förändra något på kort tid, med det är svårt att behålla förändringarna över en längre tid. Det är en av de svåra nötterna inom mitt forskningsområde – hur skapar vi hållbara beteendeförändringar?
Det är lätt att tro att man misslyckats om man inte tränat på en månad, men om man ser det ur ett livslångt perspektiv är det inte fallet.
– Ingen är perfekt och det gör inget om du missar ett träningstillfälle eller ger upp ibland. Kan du förstå och förlåta dig själv för att du är mänsklig är det större chans att du fortsätter över tid. Man kan då vara flexibel och ändra sina upplägg, vilket oftast kräver stöd och rådgivning – vilket är det jag försöker skapa i digital form.
Karin skapar en kvalitetssäkring för E-hälsa (digitala verktyg som används för att uppnå och bibehålla god hälsa), ett koncept för hur man skräddarsyr digitala hälsotjänster för att de ska vara motivationsfrämjande. Företag ska bl.a. kunna licensieras, vilket innebär att de har anpassat hela sitt produktpaket efter detta motivationsfrämjande konceptet.

Karin Weman

Karin Weman – Foto Mikael Evard

HighFive har bidragit till projektet genom affärmodellsutveckling då Karin fick hjälp att, ur ett affärsperspektiv, få inblandade företag att förstå hur de kunde gynnas av att ett större företag kopplades på. HighFive har även hjälpt till med varumärkesansökan, då Karin insåg direkt att forskningen skulle behöva leda till ett kommersialiserat varumärke.
– Jag är inte intresserad av att bara få reda på det och att forska på det, jag vill att det ska komma till nytta. Jag vill verkligen nå ut och kunna påverka folkhälsan i Sverige.