Skip to main content

Styrelseintro

Va med och förändra Halland

Va en del av förändringen

Gång på gång bevisas det att ju mer jämställt ett företag är desto framgångsrikare är det. Ändå är bara 16 % av de ledande i Halmstads näringsliv kvinnor. Det vill vi förändra – tillsammans med er. För ett framgångsrikare lokalt näringsliv!

 • Delta med ditt företag

  Delta med ditt företag

  I Jämställdhetsmatchen får du och ditt företag handfasta råd och handlingsplaner på hur ni kan arbeta för att öka jämställdheten – och göra företaget mer framgångsrikt. Många företag är redan med, tillsammans gör vi skillnad för framtidens attraktiva och framgångsrika arbetsplatser.

Jämställdhet – en konkret konkurrensfördel

Jämställda företag gör högre vinst, har minskad risk för konkurs, högre lönsamhet och högre kundnöjdhet. Det är bevisat. Av bland annat Deloitte, Boston Consulting Group och Credit Suisse. Gång på gång. I hårda fakta. Helt utan bullshit. Ett jämställt företag är mer än bara en fin framtidsvision – det är en konkret konkurrensfördel.

Av tio VD:ar, styrelseordförande och styrelseledamöter är alltså färre än 2 kvinnor. Det är konstigt, för vi utgår från att alla företag vill bli så framgångsrika som möjligt.

Jämställdhet handlar inte om att vara lika många kvinnor som män på golvet eller i linjeverksamheten. Jämställdhet börjar redan i styrelserummet, och går via VD, stabsfunktioner och ledningsgrupper neråt i organisationen. Det är först när det är jämställt på ledande positioner som jämställdhetens alla konkreta positiva egenskaper får maximal utväxling. Det handlar även om att vara en framtida attraktiv arbetsgivare. Därför är siffran 16 % så nedslående, och så angelägen att ändra. För ett framgångsrikare lokalt näringsliv.

  Va med och förändra Halland

  Fält markerade med en * är obligatoriska

  Hur ser ert styrelserum ut?

  HighFive har med fantastiska resultat haft flera introduktionskurser till styrelsearbete för över 40 studenter på Högskolan i Halmstad. Kvinnliga studenter och/eller alumner får via oss tre utbildningstillfällen som leder till en matchning med ett halländskt bolag, där tre praktiktillfällen erbjuds.

  Vi på HighFive bryr oss inte om vad studenten studerar, alla kunskaper är värdefulla! Det enda som är intressant är att studenten vill framåt. Under utbildningstillfällena får studenterna en hands-on introduktion inom styrelsearbete där de övas i frågor och diskussioner som är vanliga i ett styrelserum samt vilka roller och avgränsningar det finns. Sedan matchas studenten med ett bolag där studenten får använda sin erfarenhet i kombination med sina nya kunskap för att ge sitt perspektiv till en styrelse som vill göra skillnad, är lyhörd för nya tankar och idéer.

  Win win-situation

  Win win-situation

  ”Studenten erbjuds utbildning, praktik, bra erfarenhet att skriva på sitt CV samt ett språng i sin karriär och det halländska bolaget får in ny kompetens, kanske en framtida kollega och även möjligheten att vara med och påverka framtiden för Halland!”

  Henrik Otendal, Affärsutvecklare på HighFive

  Studentcoach

  Gabriella Hildebrand