Jämställdhets
-matchen

Image

Gång på gång bevisas det att ju mer jämställt ett företag är desto framgångsrikare är det. Ändå är bara 16 % av de ledande i Halmstads näringsliv kvinnor. Det vill vi förändra – tillsammans med dig. För ett framgångsrikare lokalt näringsliv.

Var en del av förändringen

Genom att öppna upp ert styrelserum för en kvinnlig student eller alumn från Högskolan i Halmstad är ni med och skapar en förändring för ett jämställt Halmstad.

Vad krävs av er?
Att ni ställer in en extra stol i styrelserummet vid 3 tillfällen och låter en kvinnlig student/alumn sitta med och lära. 

Svårare än så behöver det inte vara att börja göra skillnad.

  Jag godkänner behandlingen av mina personuppgifter enligt dataskyddspolicy
  Jämställdhet – en
  konkret konkurrensfördel

  Jämställda företag gör högre vinst, har minskad risk för konkurs, högre lönsamhet och högre kundnöjdhet. Det är bevisat. Av bland annat Deloitte, Boston Consulting Group och Credit Suisse. Gång på gång. I hårda fakta. Helt utan bullshit. Ett jämställt företag är mer än bara en fin framtidsvision – det är en konkret konkurrensfördel.

  Ändå är bara 16 % av de ledande i näringslivet i Halmstad kvinnor. Av tio VD:ar, styrelseordförande och styrelseledamöter är alltså färre än 2 kvinnor. Det är konstigt, för vi utgår från att alla företag vill bli så framgångsrika som möjligt.

  Jämställdhet handlar inte om att vara lika många kvinnor som män på golvet eller i linjeverksamheten. Jämställdhet börjar redan i styrelserummet, och går via VD, stabsfunktioner och ledningsgrupper neråt i organisationen. Det är först när det är jämställt på ledande positioner som jämställdhetens alla konkreta positiva egenskaper får maximal utväxling. Det handlar även om att vara en framtida attraktiv arbetsgivare. Därför är siffran 16 % så nedslående, och så angelägen att ändra. För ett framgångsrikare lokalt näringsliv.

  Jämställdhetsmatchen är igång

  Kom in i matchen och var med och förändra det lokala näringslivet och ditt företag. Det krävs så lite men kan göra otroligt stor skillnad. 

  Upplägg
  • Under tre veckor utbildar HighFive dem i grunderna i ett framtidsorienterat aktivit styrelsearbete.
  • Företag öppnar upp sitt styrelserum för en kvinnlig student/alumn vid tre tillfälllen.
  • Varje student/alumn har en personlig kvinnlig mentor med erfarenhet från styrelsearbete att bolla tankar och frågor med.


  Hård fakta

  Våra påståenden om högre lönsamhet, minskad risk för konkurs, högre kundnöjdhet och högre vinst är tagna ur ett antal undersökningar utförda av bland annat Deloitte, Boston Consulting Group, PwC, Credit Suisse och International Labour Organisation (ILO), och sammanställda av stiftelsen Allbright. På Allbrights hemsida hittar du fler rapporter om jämställdheten i svenska näringslivet.

  Läs mer hur ditt företag kan vara en del av jämställdhetsmatchen här!