Avslutnings Workshop Silicon Halli

highfiveLeave a Comment

Det är nu dags för den avslutande workshopen för vårt projekt Silicon Halli där vi tillsammans med våra fantastiska Silicon Halli-entreprenörer och partners ska låta kreativiteten få spira! En spännande och nyttig eftermiddag!