Lunch & Lär med Venture Cup

Lovisa BaglerLeave a Comment

Har du en affärsidé som du vill förverkliga, eller är du i behov av inspiration?
Välkommen till en lunchföreläsning med inspiration och handfasta tips i fokus.