Skip to main content

Våra hjältar

Möt entreprenörer och företag som tagit nästa steg med hjälp av oss.

Etablerat näringsliv

AI.m – Ensolution

Under hösten 2020 deltog bolaget Ensolution i AI.m. Ett bolag redan hade mycket data men som tidigare ännu inte haft möjlighet att dra nytta av mer komplexa AI-modeller i sin affärsmodell. Under projektet låg fokus på att undersöka hur en AI-driven tjänst skulle kunna identifiera personer som över tid löper risk för omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser. Om personer i olika ”riskgrupper” identifieras i ett tidigt skede kan kommuner anpassa insatserna utifrån individers behov och sätta in specifikt riktade insatser istället för att sätta in generella insatser till samtliga individer. Vidare skulle denna AI-modell göra det möjligt att skapa en dynamisk prediktionsmodell för att förutsäga behovet av framtida resurser. På så sätt blir resursplaneringen proaktiv istället för reaktiv och kommuner kan planera och ställa om sina verksamheter baserat på den framtida utvecklingen.

Förutom det tekniska fokuset fick bolaget med sig en prototyp på hur tjänsten skulle kunna se ut och hur de prediktioner som AI’n tog fram skulle kunna visualiseras för vårdpersonal för att göra den agerbar och förståelig. Vi hjälpte även till att söka finansiering som möjliggjorde vidare forskningssamarbete och ett pilotprojekt tillsammans med Helsingborgs Stad.

”Projektet har varit otroligt värdefullt för oss och faktiskt resulterat i att vi nu har en AI-driven tjänst på marknaden. Vi hade inte kommit igång med allt detta om det inte varit för AI.m.” // Karin Lundgren, VD Ensolution

Ensolution erbjuder organisationer inom offentlig sektor kvalificerad rådgivning och tjänster inom verksamhetsutveckling.

Företagsinformation

Motto Vi gör skillnad - för samhälle och individ

Länkar

Website

LinkedIn