Skip to main content

Våra hjältar

Möt entreprenörer och företag som tagit nästa steg med hjälp av oss.

Etablerat näringsliv

Hållbarhetsmatchen – Eleiko

Eleiko är ett av de bolag som deltagit i vårt erbjudande Hållbarhetsmatchen. Tillsammans med affärsutvecklare och hållbarhetsexperter från HighFive guidades fyra personer från ledningsgrupp och hållbarhetsteam igenom en process där bolagets största hållbarhetsutmaningar definierades och bröts ner till konkreta actions. Resultatet av arbetet var en strategikarta med ett 10-årsperspektiv. I den konkretiserades aktiviteter för
att nå de långsiktiga målen.

”Hållbarhetsmatchen har hjälpt oss att kanalisera alla våra idéer och omvandla dem till långsiktiga strategier. Nu har vi en  strategi att visa för ledningen. Hållbarhetsmatchen har hjälpt oss att få struktur och styrning på vårt hållbarhetsarbete. Det
har också varit värdefullt att få extern input och inblick i hur andra gör.”

Simone Rishede, Head of Sustainability, Eleiko Group AB

Företagsinformation

Motto Vi vill bidra till en starkare värld!

Länkar

Website