Skip to main content

Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Tillgänglighet

På HighFive i Halmstad strävar vi efter att göra vår webbplats tillgänglig för så många som möjligt oavsett förutsättningar.

Riktlinjer – WCAG 2.1

Riktlinjer för hur information och tjänster kan utformas för att göra webbplatser tillgängliga har tagits fram av WAI (Web Accessibility Initiative, en arbetsgrupp inom W3C, World Wide Web Consortium).

EU:s medlemsländer har enats om att offentliga webbplatser ska följa riktlinjerna. De aktuella riktlinjerna från WAI heter WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1). Arbetet med att göra webbplatsen så bra som möjligt ur tillgänglighetssynpunkt är en kontinuerlig process.

Tillgänglighetsutlåtande för h5halmstad.se

HighFive står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här utlåtande beskriver hur h5halmstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga / med nedsatt syn:

Automatgenererade pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade.

Vissa dokument på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade.

Vi jobbar med att tillgänglighetsanpassa HighFives webbplats på olika sätt.

Webbplatsen saknar syntolkning. Vi försöker i största möjliga mån att producera filmer som inte kräver syntolkning, men vissa undantag finns. Problem vid användning med nedsatt färgseende:

Färgkontrasten i vissa element på webbplatsen kan vara för låg. Detta ska åtgärdas snarast.

Problem vid användning utan hörsel / nedsatt hörsel:

Vissa filmer saknar undertext. Nyproducerade filmer under textas så långt det är möjligt utifrån de resurser som finns.

Oskäligt betungande anpassning

HighFive åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av h5.se
Senaste bedömningen gjordes den {<dag>} {<månad>} {<år>}.

Webbplatsen publicerades den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]

Redogörelsen uppdaterades senast den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]