Skip to main content

Fokusområden

Datadriven innovation / Människocentrerad AI / Cybersäkerhet

Våra tre fokusområde med målet att medskapa en hållbarare framtid.

 • Datadriven innovation

  Datadriven innovation

  Idag har digitaliseringen omformat nästan varje aspekt av vårt samhälle. Företag och organisationer står inför en omvandlingsprocess där digital teknik och data spelar en central roll i att optimera, förnya och skapa affärsmöjligheter. Datadriven innovation, där insikter genereras från analys av stora datamängder, har potentialen att driva effektivitet, skapa nya affärsmodeller och ge konkurrensfördelar.

 • Människocentrerad AI

  Människocentrerad AI

  Artificiell intelligens (AI) är en disruptiv teknik som utvecklas exponentiellt och det är avgörande för vår framtid att tekniken utformas med människans bästa i fokus. Människocentrerad AI betonar att AI-system bör skapas med ett designorienterat perspektiv,på ett etiskt och ansvarsfullt sätt som beaktar mänskliga värderingar, behov och användbarhet.

 • Cybersäkerhet

  Cybersäkerhet

  I takt med den ökade digitaliseringen ökar också hoten mot säkerheten i våra digitala system. Cyberattacker, dataläckor och andra säkerhetshot kan ha förödande konsekvenser för företag, organisationer och individer. Genom att prioritera cybersäkerhet strävar vi efter att skapa en säkrare digital miljö för vårt halländska näringsliv.

Innovationschef

Anna Petersson