Skip to main content

Vårt uppdrag

Vi ägs av Halmstads kommun och är den regionala noden för innovation och entreprenörskap

Hela Hallands innovationsarena

HighFive är innovationsarenan som stödjer entreprenörskap, utveckling av människor och företag med ambitioner. Där nya idéer och erfarenheter möts, skapas innovativt företagande och hållbar utveckling. HighFive får människor att tänka nytt, vara kreativa och utvecklas genom inspirerande möten, engagerade team, effektiva processer och värdefulla nätverk. Vår passion är att genom entreprenörskap och innovation göra skillnad för vår och nästa generations framtid!

Vi ägs och är en del av Halmstad kommun. Vårt uppdrag är verka för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Halmstads kommun som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

För Halland, Sverige och världen!

Ägardirektiv HBI AB 2021

  • KRAFT

    KRAFT

  • KREATIVITET

    KREATIVITET

  • KARISMA

    KARISMA

Prata med mig om vårt uppdrag.

Jag är entreprenör i hjärtat. Och med min breda erfarenhet vill jag hjälpa människor att göra skillnad. För både sig själva och världen.