HighFive för oss

Vårt erbjudande

Vi utvecklar människor, idéer och affärer till inkluderande innovativa hållbara tillväxtbolag i en kreativ miljö med anpassad kvalificerad affärsutveckling. Med vårt breda nätverk, och kopplingar till såväl akademi som näringsliv och kommun; skapar vi en affärsdriven plattform för tillväxt i Halland.

Image

Du

Du är driven. Du har idéerna. Du ser möjligheter där andra ser problem. Du drömmer om att starta ett framgångsrikt företag.

Vi

Vi har processer för att utveckla dig och din affärsidé. Vi har affärsutvecklare som guidar dig. Vi har kompetens, erfarenhet, nätverk och möjligheter.

Oss

Tillsammans gör vi det möjligt. Du med ditt driv och din idé. Vi med vår kompetens, våra processer och våra affärsutvecklare.