Plattform för projekt

H5 Development är en plattform för projekt som drivs i HighFives regi. Vi har tidigare arbetat med bl.a StartupBoard, och påbörjar nu projektet Digiboard där vi ska arbeta med företag som vill digitalisera för att internationalisera.

AI.m

Nu drar vi äntligen igång vårt nya spännande projekt AI.m. 2.0 tillsammans med Högskolan i Halmstad! Vår gemensamma ambition med projektet är att, tillsammans med diverse experter inom området, sprida kunskap, inspirera och engagera – för att öka innovationsförmågan inom AI-baserad tjänsteutveckling och i och med det även konkurrenskraft och regional hållbar tillväxt. Spännande tider framför oss så håll utkik och kontakta oss för mer info! 

De har deltagit tre st bolag i en första pilot som fått workshopa fram olika möjligheter inom AI  och hur dessa kan implementeras i den egna affärsmodellen för att accelerera tillväxten och/eller effektivisera verksamheten. Två studenter har under sommaren jobbat med att tvätta och kategorisera data för att hjälpa ett av bolagen vidare på sin AI-resa – pilot av AI-hub.

Projektet har lett till samverkan som uppmärksammats och HighFive har fått fortsatt samt utökat förtroende att bedriva projektet under 2020 och vidare. Läs mer om AI.m här

Digiboard Lead

Digiboard Lead, ett projekt vi fått tilldelat med finansiering från Tillväxtverket och Region Halland under 2019 är ett direkt resultat av de fina resultat vi uppnått i tidigare projekt. Projektet skall ge företag i Halland ökad kunskap och verktyg för framtagandet av en digital strategi – En agil modell som bolagen själva kan använda när nya frågeställningar kring digitala möjligheter/utmaningar uppkommer. Arbetet med de första bolagen Accesia, System Hall och Creative Tools är igång. Nulägesanalys och digital skattning är klar samt omvärldsanalyser har arbetats fram och levererats av projektgruppen. Strategiarbete är påbörjat och bolagen kommer inom kort få sina framtidsstrategier levererade.

Hur når vi dit?

1. NOW
Med kreativa och nyskapande verktyg tar vi fram en bild av bolagets nuläge. Vi tittar på styrkor, svagheter, möjligheter och hot.Var i den digitala resan befinner ni er?

2. UNDERSTAND
Hur ser er omvärld ur? Vi analyserar stora trender som berör alla i samhället och trender specifika för er bransch och produkt eller tjänst.

3. CHANGE
Vilka insikter har ni fått? Hur förhåller de sig till verksamheten och bolagets vision? Vad behöver ni förändra? Vi identifierar fem utmaningar som utgör grunden till framtidsstrategin.

4. FUTURE
Tillsammans skapar vi en framtidsstrategi och vägen framåt. Vi sätter mål, resurser och utser ansvariga. En innovationsgrupp med studenter kopplas till ert bolag och arbetar dedikerat med en del av framtidsstrategin.

5. INSPIRATION
Under vintern anordnas en inspirationsdag där spännande talare pratar om digitalt ledarskap,
datadrivna beslut, att jobba agilt och hur man förhåller sig till de risker som digitaliseringen innebär.

Vad får ni?

 • Kunskap om digitalisering
 • Verktyg för att hantera framtida utmaningar
 • En skräddarsydd framtidsstrategi
 • Kreativa och inspirerande möten
 • Motivation till att driva digitalisering
 • Ett bollplank som finns med er tills initiativen fått fart
 • Uppföljning efter avslutat projekt

Intresserad av Digiboard lead?

Lämna intresse här

DigiBoard

Via Digiboard skapar vi möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras. Bakgrunden till projektet ligger i att vi via rapporter kunnat se att svenska företag har en relativt låg digital mognad, och att endast vartannat litet eller medelstort företag har rätt digital kompetens. Orsaken uppges vara brist på personal med relevant kunskap, och svårighet att finansiera en digital strategi.

Vad vill vi göra?

 • Skapa fler möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras.
 • Under ”pilotstudien” arbeta med 15 stycken företag.
 • Regional fördelning av pilotföretag.
 • Driva ett jämställt projekt i alla avseenden.
 • Paketera en modell för att implementera digitalisering i det strategiska utvecklingsarbetet för ledningsgrupps- eller styrelsearbete.
 • Befästa lyckad digitalisering för utvalda företag via vår modell och driva ett separat case som kan gå i bräschen i Halland.

Silicon Halli 2019
V29 18-20 juli

Alla framgångsrika entreprenörer vet att produkter och tjänster måste utvecklas ihop med kunden. De vet också hur svårt det kan vara att få kontakt med tillräckligt många människor för att samla data, testa eller få feedback på idén.
Detta ska Silicon Halli ändra på!

HighFive är tillsammans med festivalen Hallifornia med i ett EU-projekt som heter InnoQuarter. Tillsammans med flera andra festivaler i Europa kommer vi att låta startups, entreprenörer, innovatörer och etablerade företag med nya produkter, tjänster och affärsmodeller testa dem på festivalen
Silicon Halli i Varberg.

Program för Silicon Halli 2019

Torsdag 18 juli

11:45-11:55 Intervju Hallandsrullen – Silicon Halli/Matgillet
12:00-12:10 Intervju med Speak up – Silicon Halli
12:00-13:30 Testkök med Hallandsrullen – Silicon Halli/Matgillet
12:30-12:40 Intervju med Cutaway – Silicon Halli
13.00-13.30 Intervju med Sam kring transpersoner och hur dem bemöts i samhället – Silicon Halli
14:00-14:10 Intervju med Wawken – Silicon Halli
14:00-15:30 Testkök Hagarnas Mejeri – Silicon Halli/Matgillet
14:30-14:40 Intervju med Kust – Silicon Halli
15:45-15:55 Intervju med Hygge – Silicon Halli/Matgillet
16.00-18.00 Testkök Hygge – Silicon Halli/Matgillet
16:10-16:30 Presentation från Innovation Camp – Silicon Halli
17:00-18:00 Föreläsning med Passion 4 sustainability med Hanna Plymoth – Silicon Halli
18:00-19:00 Mingel, Hållbarhets AW – Silicon Halli

Fredag 19 juli

11:00-12:30 Testkök med Warbergstomat – Silicon Halli/Matgillet
12:00-12:10 Intervju med Ilai – Silicon Halli
12:30-12:40 Intervju med Velolab – Silicon Halli
13.00-14.00 Föreläsning, Lunch and learn med Kristoffer Bergendahl – Mingla som ett proffs – Silicon Halli
13.00-14.30 Testkök med Slöinge Kombucha – Silicon Halli/Matgillet
14:30-14:50 Intervju med Dumpa & Grums – Silicon Halli
15:00-16:30 Testkök med Mr Gelato – Silicon Halli/Matgillet
16:00-17:00 Pitchevent med Potential VBG – Silicon Halli
16.30-18.00 Testkök med Fermentanterna – Silicon Halli/Matgillet
17:00-18:00 Mingel, Bädda för finansiering – Silicon Halli

Lördag 20 juli

11:00-12:30 Testkök med Cajom – Silicon Halli/Matgillet
12:00-12:10 Intervju med Avant Marin – Silicon Halli
12:30-12:40 Intervju med Travel chain – Silicon Halli
12:45-12:55 Intervju med Gormeza – Silicon Halli/Matgillet
13.00-14.30 Testkök med Gormeza – Silicon Halli/Matgillet
14:00-14:10 Intervju med Luxum – Silicon Halli
14:45-14:55 Intervju med Djäknegårdens Honung – Silicon Halli/Matgillet
15:00-15:30  Föreläsning med Future of Halland – Framtidens Halland – Silicon Halli
15:00-16:30 Testkök med Djäknegårdens Honung – Silicon Halli/Matgillet
16.00-16:30 Föreläsning med POW – Klimatvägvisare – Silicon Halli
16:30-18:00 Testkök med Straw – Silicon Halli/Matgillet

De nio utvalda företagen för silicon halli är:

Startup Board

StartUp Board är ett projekt som drivits av HighFive tillsammans med ett antal samarbetspartners. Vår målsättning har varit att skapa ett inspirerande och repeterbart koncept som utvecklar ett tillväxtorienterat MINDSET. Ett unikt och högkvalitativt program för att inspirera och motivera personer i ledande befattningar att vilja, våga och prioritera sitt tillväxtorienterade strategiska utvecklingsarbete.

Tolv bolag valdes ut och tillfrågades och träffades sedan sex gånger. I den första fasen DEFINE, tog bolagens ledning tillsammans med en affärsutvecklare för HighFive fram en ”Utmaningskarta”. Företagets vision målades upp och de 5 största utmaningarna för att ta sig dit definierades. I konceptets andra fas CHANGE, träffades samtliga bolag under 5 heldagar för att inspireras och motiveras – samtidigt som bolagen under tiden arbetade med sina definierade utmaningar.

Konceptet bygger på en modell formad ur den forskning som finns kring Entrepreneurial Orientation (EO) och bygger på tre huvudteman: Tillväxtintention, Nätverkskapacitet och Organisatoriskt Stöd. Grunden till konceptet togs fram tillsammans Högskolan i Halmstad och Jonas Gabrielsson (som är professor i företagsekonomi med inriktning företagsstyrning, särskilt entreprenörsföretag).