Omvandla idéer till nya företag

H5 business är vårt inkubatorprogram som hjälper drivna entreprenörer att omvandla idéer till företag med skalbarhet, tillväxt och unikitet i fokus. I H5 Business erbjuder vi en kreativ och inspirerande inkubatormiljö, med effektiva processer och fokus på kvalificerad affärsutveckling, som blir en växtplats för idéer och entreprenörer med tillväxtpotential.

Att skapa en hjälte

1. HELP

Vi träffar vår hjälte redan i fasen HELP då entreprenören blivit rekommenderad att träffa oss från någon av våra viktiga samarbetspartners i kommunen eller funnit sin väg till oss via några av våra andra kanaler. Oftast träffar vi en entreprenör som är i startskedet av sin resa men ibland kan hen ha kommit längre och behöver växla upp för att nå tillväxt.

Vart de än är i sin resa är det en ynnest att få träffa dem där och då och tillsammans utforska en idé med potential att bli ett hållbart företag som skapar tillväxt för kommunen på sikt.

2. HEART

Om ömsesidigt tycke uppstår vid vårt första möte, skickar entreprenören in en ansökan och i en säkerhetsställd process i en fas vi kallar HEART bedömer vi huruvida vår hjälte är redo att gå vidare tillsammans med oss via ett antagningsmöte.

Vi tittar på många olika faktorer såsom entreprenören/teamet, skalbarhet, unikitet och förutsättningar. Vår hjälte får oftast ett svar inom ett par dagar och blir hen antagen läggs en gedigen plan med tillväxt i fokus för just vår hjälte.

3. HUNT

Nu ingår vår hjälte i huvudprocessen. Entreprenören blir tilldelad en affärsutvecklare och en arbetsplats ställs i ordning. Entreprenören har möjlighet att växa i en kreativ miljö med expertis inom många olika områden. I den första delen av vår HUNT-fas koncentrerar vi oss framförallt på kundjakten, men även på att arbeta utifrån områden såsom Omvärldsanalys – Kund – Marknad – Produkt/Tjänst – Affärsmodell – Företaget och vi lägger en Actionplan för sex månader framåt. Tydlighet och fokus är av stor vikt. Vi individualiserar givetvis denna process utifrån just vår hjältes förutsättningar och företagsidé. Våra actions utvärderas kontinuerligt och leder upp till vår första GATE.

I vår första gate träffar vår hjälte en panel bestående av affärsutvecklare och externa kompetenser som samlas kring vår hjältes företagsidé. Detta tar plats efter ca tre månader med syfte att hjälpa vår hjälte framåt i processen. Vi tittar på skalbarhet, team och efterfrågan. Vår målsättning är att återkoppla inom 48 timmar om vår hjälte gått vidare i processen. Vår hjälte går då tillbaka in i HUNT-fasen och vi arbetar vidare med vår hjältes kunderbjudande, prisstrategi, bolagsbyggande utifrån säkerställda verktyg. När ytterligare tre månader har gått utvärderas vår hjältes företagsbyggande i en ny GATE likt föregående.

4. HYPE

Vår hjälte har tagit sig in i fasen HYPE där vi går in i ett nytt skede och skruvar upp tempot ytterligare. Vi kopplar på ett ADVISORY BOARD med kompetenta externa aktörer från näringslivet. Vår hjälte får nu möjlighet att knyta värdefulla kontakter men också driva sin idé ytterligare ett steg framåt med hjälp av spetskompetens. Vår hjälte får en möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur styrelsearbete fungerar och just detta brukar vara ett mycket välkommet inslag i vår hjältes resa.

I fasen HYPE arbetar vi aktivt med partnerskap, marknad, internationalisering, säljutveckling, finansiering, team, organisationsutveckling samt VD-utbildning. Det blir tydligt att företaget gått in i en ny fas, en sorts förberedelsefas för steget ut i näringslivet. HighFive arbetar hårt för att stötta varje entreprenör så att de står redo för både utmaningar och tillväxt.
Vi kopplar på vårt nätverk för att vår hjältes första steg ut i verkligheten ska gå så smidigt som möjligt.

5. HERO

Vår hjälte har byggt sitt företag från grunden och säkerställt tillväxt genom hela vår process. Entreprenören kommer nu fungera som en stöttepelare och bidra till kommunens tillväxt. Entreprenören inspirerar oss och återkommer på Hjältelunch för att dela med sig till övriga entreprenörer i vår process. Vi kunde inte varit mer stolta.

Vill du bli en del av HighFive?

Om du känner igen dig i det du läst och om du är en driven person vill vi gärna ses. Vi skulle kunna skriva hur mycket som helst om vår sköna miljö, eller vår kreativa atmosfär och alla de andra fina orden, men det märker du när du kommer hit. Men oavsett vår miljö och atmosfär så ligger vårt fokus på att utveckla företag och att skapa framgångsrika entreprenörer.