MATCHMAKING FÖR ATT SKAPA NYA FÖRETAG

CarveOut är en känd modell som använts bland annat i Kalifornien för att attrahera de bästa affärsidéerna från näringslivet och omvandla dessa till tillväxtföretag. En modell vi är stolta över att ha anammat och en modell som bevisligen fungerat. Här får vi göra något av det vi ju är bäst på; matcha människor och kompetenser och ge team och affärsidéer de bästa förutsättningarna.

Det unika med CarveOut är att man matchar en idégivare med en lämplig extern entreprenör och skapar ett nytt bolag där HighFive både driver själva riggningsprocessen och sen stötta det nya bolaget med all den expertis som finns i och i anknytning till HighFive. Om behov finns introduceras det nya bolaget till vår process. Kombinationen idégivare, entreprenör och HighFive skapar här helt nya förutsättningar för spännande affärsidéer.


Sök till HighFive CarveOut

Om du känner igen dig i det du läst och om ditt företag sitter på en idé ni gärna vill testa men som ej ingår i kärnverksamheten - kontakta oss. Vi har ett team med stort hjärta och nätverk på plats som utvärderar idén och kopplar på rätt resurser.

Förstudie

Omvärldanalys, matcha idé med entreprenör

Riggning

Ägarbild samt initial finansiering

Etablera

Utveckla tjänsten/produkten och börja bygga företaget (hype)

Tillväxt

Fortsatt utveckling mot ett framgångsrikt och hållbart företag