Plattform för projekt

H5 Development är en plattform för projekt som drivs i HighFives regi. Vi har tidigare arbetat med bl.a StartupBoard, och påbörjar nu projektet Digiboard där vi ska arbeta med företag som vill digitalisera för att internationalisera.

AI.m

Nu drar vi äntligen igång vårt nya spännande projekt AI.m. 2.0 tillsammans med Högskolan i Halmstad! Vår gemensamma ambition med projektet är att, tillsammans med diverse experter inom området, sprida kunskap, inspirera och engagera – för att öka innovationsförmågan inom AI-baserad tjänsteutveckling och i och med det även konkurrenskraft och regional hållbar tillväxt. Spännande tider framför oss så håll utkik och kontakta oss för mer info!

De har deltagit tre st bolag i en första pilot som fått workshopa fram olika möjligheter inom AI  och hur dessa kan implementeras i den egna affärsmodellen för att accelerera tillväxten och/eller effektivisera verksamheten. Två studenter har under sommaren jobbat med att tvätta och kategorisera data för att hjälpa ett av bolagen vidare på sin AI-resa – pilot av AI-hub.

Projektet har lett till samverkan som uppmärksammats och HighFive har fått fortsatt samt utökat förtroende att bedriva projektet under 2020 och vidare. Läs mer om AI.m här

Digiboard Lead

Digiboard Lead, ett projekt vi fått tilldelat med finansiering från Tillväxtverket och Region Halland under 2019 är ett direkt resultat av de fina resultat vi uppnått i tidigare projekt. Projektet skall ge företag i Halland ökad kunskap och verktyg för framtagandet av en digital strategi – En agil modell som bolagen själva kan använda när nya frågeställningar kring digitala möjligheter/utmaningar uppkommer. Arbetet med de första bolagen Accesia, System Hall och Creative Tools är igång. Nulägesanalys och digital skattning är klar samt omvärldsanalyser har arbetats fram och levererats av projektgruppen. Strategiarbete är påbörjat och bolagen kommer inom kort få sina framtidsstrategier levererade.

Hur når vi dit?

1. NOW
Med kreativa och nyskapande verktyg tar vi fram en bild av bolagets nuläge. Vi tittar på styrkor, svagheter, möjligheter och hot.Var i den digitala resan befinner ni er?

2. UNDERSTAND
Hur ser er omvärld ur? Vi analyserar stora trender som berör alla i samhället och trender specifika för er bransch och produkt eller tjänst.

3. CHANGE
Vilka insikter har ni fått? Hur förhåller de sig till verksamheten och bolagets vision? Vad behöver ni förändra? Vi identifierar fem utmaningar som utgör grunden till framtidsstrategin.

4. FUTURE
Tillsammans skapar vi en framtidsstrategi och vägen framåt. Vi sätter mål, resurser och utser ansvariga. En innovationsgrupp med studenter kopplas till ert bolag och arbetar dedikerat med en del av framtidsstrategin.

5. INSPIRATION
Under vintern anordnas en inspirationsdag där spännande talare pratar om digitalt ledarskap,
datadrivna beslut, att jobba agilt och hur man förhåller sig till de risker som digitaliseringen innebär.

Vad får ni?

 • Kunskap om digitalisering
 • Verktyg för att hantera framtida utmaningar
 • En skräddarsydd framtidsstrategi
 • Kreativa och inspirerande möten
 • Motivation till att driva digitalisering
 • Ett bollplank som finns med er tills initiativen fått fart
 • Uppföljning efter avslutat projekt

Intresserad av Digiboard lead?

Lämna intresse här

DigiBoard

Via Digiboard skapar vi möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras. Bakgrunden till projektet ligger i att vi via rapporter kunnat se att svenska företag har en relativt låg digital mognad, och att endast vartannat litet eller medelstort företag har rätt digital kompetens. Orsaken uppges vara brist på personal med relevant kunskap, och svårighet att finansiera en digital strategi.

Vad vill vi göra?

 • Skapa fler möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras.
 • Under ”pilotstudien” arbeta med 15 stycken företag.
 • Regional fördelning av pilotföretag.
 • Driva ett jämställt projekt i alla avseenden.
 • Paketera en modell för att implementera digitalisering i det strategiska utvecklingsarbetet för ledningsgrupps- eller styrelsearbete.
 • Befästa lyckad digitalisering för utvalda företag via vår modell och driva ett separat case som kan gå i bräschen i Halland.

Silicon halli 2021
for doers and belivers

Att många startup läggs ner innan de fått möjligheten att möta kunderna är ingen nyhet, vi vill förändra det, vi vill att dessa innovationer som förändrar och underlättar individers vardag skall få se dagens ljus, ingen dröm är för stor! 

Silicon Halli är ett EU-projekt som vi på HighFive tillsammans med samarbetspartners, Coo-Create, Potential.VBG och InQb fullföljer för fjärde året. De entreprenörer som söker in till årets process får inte bara möjligheten att testa sin idé, tjänst eller produkt utan de får även 10 timmar personlig affärsutveckling, 12,000 kr till att utveckla sitt test samt inspirerande workshops där vi tillsammans förbereder oss inför den marknad och målgrupp entreprenören vill nå ut till.

Med hjälp av de minievents som genomförs på Hallifornia i Varberg, har entreprenören chansen att i en mindre och sluten grupp diskutera, analysera och få feedback från riktiga användare, innan lansering, vilket leder till att små misstag går att fixa innan idén når marknaden.

Mer information och inspiration samt anmälningsformulär hittar du här
Kontakt 
sofia.hellman@h5halmstad.se 

startup board

StartUp Board är ett projekt som drivits av HighFive tillsammans med ett antal samarbetspartners. Vår målsättning har varit att skapa ett inspirerande och repeterbart koncept som utvecklar ett tillväxtorienterat MINDSET. Ett unikt och högkvalitativt program för att inspirera och motivera personer i ledande befattningar att vilja, våga och prioritera sitt tillväxtorienterade strategiska utvecklingsarbete.

Tolv bolag valdes ut och tillfrågades och träffades sedan sex gånger. I den första fasen DEFINE, tog bolagens ledning tillsammans med en affärsutvecklare för HighFive fram en ”Utmaningskarta”. Företagets vision målades upp och de 5 största utmaningarna för att ta sig dit definierades. I konceptets andra fas CHANGE, träffades samtliga bolag under 5 heldagar för att inspireras och motiveras – samtidigt som bolagen under tiden arbetade med sina definierade utmaningar.

Konceptet bygger på en modell formad ur den forskning som finns kring Entrepreneurial Orientation (EO) och bygger på tre huvudteman: Tillväxtintention, Nätverkskapacitet och Organisatoriskt Stöd. Grunden till konceptet togs fram tillsammans Högskolan i Halmstad och Jonas Gabrielsson (som är professor i företagsekonomi med inriktning företagsstyrning, särskilt entreprenörsföretag).