Image

Projektarena för halländska bolag

HighFives projektarena för etablerade halländska bolag fokuserar på olika digitaliseringsinsatser, människocentrerad AI, jämställdhet och hållbarhet. Tillsammans med experter och i samarbete med Region Halland och Högskolan i Halmstad skapar H5 Development möjligheter för en ökad innovationstakt mot en datadriven, hållbar, konkurrenskraftig framtid.

Sök till HighFive Development

Vill ditt bolag ingå i HighFives projektarena där du tillsammans med experter ökar ditt bolags konkurrenskraft

AI.m

I projektet AI.m ger innovationsarenan HighFive och Högskolan i Halmstad halländska företag en unik möjlighet att öka sin konkurrenskraft med hjälp av människocentrerad AI i en skräddarsydd innovationsprocess. Till din tjänst står experter inom AI, servicedesign och affärsutveckling, studenter med kunskap och hunger som hjälper er lösa era utmaningar och forskare redo att omsätta sin expertis till just ditt företags verklighet.

Har du frågor, funderingar eller vill anmäla ditt intresse? Skicka ett mail till anna.petersson@h5halmstad.se

Läs mer och anmäl dig här

halland tech

Halland Tech är ett marknadsförings- och kompetens­­utvecklings­­paraply för att visa på konkreta möjligheter med ny teknik och digital transformation i Halland.


Halland Tech Meet arrangeras av HighFive, målet är att sprida goda arbetssätt inom ny teknik och digitalisering, mellan företag och organisationer. Förhoppningen är att eventet ska sätta Halland på kartan inom teknikscenen och locka fler företag och personer inom teknikbranschen att vilja bo och verka i regionen. Läs mer och anmäl dig här.

HighFive är åter igen medarrangörer i Halland Tech Week som äger rum den 5-9 oktober 2021.
Förra årets Halland Tech Week blev en succé, och redan nu är planeringen i fullgång inför höstens event! Programmet för veckan släpps den 1 september på Hallandtech och riktar sig till företag och organisationer, studenter och allmänhet för att visa på konkreta möjligheter med ny teknik och digital transformation. Eventet genomförs både fysiskt, digitalt och hybrid runtom i Halland. Självklart är deltagandet helt kostnadsfritt. Läs mer och anmäl dig till Halland Tech Week här.

datadriven innovation i halland

Datadriven Innovation i Halland
HighFive har tillsammans med Högskolan i Halmstad och Region Halland, beviljats medel för projektet Datadriven Innovation i Halland. Projektet drivs av Leap for Life och syftar till att stärka bolag i Halland till omstart och omställning efter covid-19-pandemin.

.

Om projektet
Datadriven Innovation i Halland har sitt ursprung i de två befintliga projekten AI.m och Testmiljö Halland. AI.m drivs av HighFive och forskare från Högskolan i Halmstad där företag får hjälp att utveckla sina kunskaper och möjligheter när det gäller användningen av människocentrerad artificiell intelligens (AI).

Testmiljö Halland drivs av Leap for Life och fokuserar på att hjälpa företag utveckla tjänster och produkter genom bland annat testprojekt och kompetenspaneler. I det nya projektet Datadriven Innovation kommer HighFive och Leap for Life att ge tillgång till ett bredare och mer flexibelt utbud än vad de tidigare projekten haft.


Finansiering
Projektet har totalt 12,2 miljoner kronor i finansiering, varav 7,1 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 2,4 miljoner kronor medfinansieras från Region Halland, och 2,7 miljoner kronor kommer från Högskolan i Halmstad.

Projektperiod
Juni 2021–juni 2023

Läs mer om Leap for Life här

Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta Anna Petersson