Plattform för projekt

H5 Development är en plattform för projekt som drivs i HighFives regi. Vi har tidigare arbetat med bl.a StartupBoard, och påbörjar nu projektet Digiboard där vi ska arbeta med företag som vill digitalisera för att internationalisera.

DigiBoard

Via Digiboard skapar vi möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras. Bakgrunden till projektet ligger i att vi via rapporter kunnat se att svenska företag har en relativt låg digital mognad, och att endast vartannat litet eller medelstort företag har rätt digital kompetens. Orsaken uppges vara brist på personal med relevant kunskap, och svårighet att finansiera en digital strategi.

Vad vill vi göra?

  • Skapa fler möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras.
  • Under ”pilotstudien” arbeta med 15 stycken företag.
  • Regional fördelning av pilotföretag.
  • Driva ett jämställt projekt i alla avseenden.
  • Paketera en modell för att implementera digitalisering i det strategiska utvecklingsarbetet för ledningsgrupps- eller styrelsearbete.
  • Befästa lyckad digitalisering för utvalda företag via vår modell och driva ett separat case som kan gå i bräschen i Halland.
Image

Silicon Halli

Alla framgångsrika entreprenörer vet att produkter och tjänster måste utvecklas ihop med kunden. De vet också hur svårt det kan vara att få kontakt med tillräckligt många människor för att samla data, testa eller få feedback på idén. Detta ska Silicon Halli ändra på!

HighFive är tillsammans med festivalen Hallifornia är med i ett EU-projekt som heter InnoQuarter. Tillsammans med flera andra festivaler i Europa kommer vi att låta startups, entreprenörer, innovatörer och etablerade företag med nya produkter, tjänster och affärsmodeller testa dem på våra festivaler..

OM DU BLIR ANTAGEN?
HighFive kommer i fem utmanande och innovativa workshops vrida och vända på din idé. Tillsammans med de andra vinnande deltagarna och våra vassa affärsutvecklare ser vi till att din idé är maxad inför mötet med de 40 000 besökarna.

5 innovativa workshops med fokus på din idé
Personlig affärsutvecklare i 4 månader
Proffessionell hjälp med att bygga varumärke
Budget för att impementera din idé på Sillicon Halli
Möjlighet att nå ut till 40 000 festivalbesökare
Chans att vinna resa, boende och test i annat land.

Image

Startup Board

StartUp Board är ett projekt som drivits av HighFive tillsammans med ett antal samarbetspartners. Vår målsättning har varit att skapa ett inspirerande och repeterbart koncept som utvecklar ett tillväxtorienterat MINDSET. Ett unikt och högkvalitativt program för att inspirera och motivera personer i ledande befattningar att vilja, våga och prioritera sitt tillväxtorienterade strategiska utvecklingsarbete.

Tolv bolag valdes ut och tillfrågades och träffades sedan sex gånger. I den första fasen DEFINE, tog bolagens ledning tillsammans med en affärsutvecklare för HighFive fram en ”Utmaningskarta”. Företagets vision målades upp och de 5 största utmaningarna för att ta sig dit definierades. I konceptets andra fas CHANGE, träffades samtliga bolag under 5 heldagar för att inspireras och motiveras – samtidigt som bolagen under tiden arbetade med sina definierade utmaningar.

Konceptet bygger på en modell formad ur den forskning som finns kring Entrepreneurial Orientation (EO) och bygger på tre huvudteman: Tillväxtintention, Nätverkskapacitet och Organisatoriskt Stöd. Grunden till konceptet togs fram tillsammans Högskolan i Halmstad och Jonas Gabrielsson (som är professor i företagsekonomi med inriktning företagsstyrning, särskilt entreprenörsföretag).