Plattform för projekt

H5 Development är en plattform för projekt som drivs i HighFives regi. Vi har tidigare arbetat med bl.a StartupBoard, och påbörjar nu projektet Digiboard där vi ska arbeta med företag som vill digitalisera för att internationalisera.

Intresserad av vår projektarena?


Lämna intresse här

DigiBoard

Via Digiboard skapar vi möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras. Bakgrunden till projektet ligger i att vi via rapporter kunnat se att svenska företag har en relativt låg digital mognad, och att endast vartannat litet eller medelstort företag har rätt digital kompetens. Orsaken uppges vara brist på personal med relevant kunskap, och svårighet att finansiera en digital strategi.

Vad vill vi göra?

  • Skapa fler möjligheter för halländska småföretag att internationaliseras.
  • Under ”pilotstudien” arbeta med 15 stycken företag.
  • Regional fördelning av pilotföretag.
  • Driva ett jämställt projekt i alla avseenden.
  • Paketera en modell för att implementera digitalisering i det strategiska utvecklingsarbetet för ledningsgrupps- eller styrelsearbete.
  • Befästa lyckad digitalisering för utvalda företag via vår modell och driva ett separat case som kan gå i bräschen i Halland.
Image

Silicon Halli 2019
V29 18-20 juli

Alla framgångsrika entreprenörer vet att produkter och tjänster måste utvecklas ihop med kunden. De vet också hur svårt det kan vara att få kontakt med tillräckligt många människor för att samla data, testa eller få feedback på idén.
Detta ska Silicon Halli ändra på!

HighFive är tillsammans med festivalen Hallifornia med i ett EU-projekt som heter InnoQuarter. Tillsammans med flera andra festivaler i Europa kommer vi att låta startups, entreprenörer, innovatörer och etablerade företag med nya produkter, tjänster och affärsmodeller testa dem på festivalen
Silicon Halli i Varberg.

Program för Silicon Halli 2019

Torsdag 18 juli

11:45-11:55 Intervju Hallandsrullen – Silicon Halli/Matgillet
12:00-12:10 Intervju med Speak up – Silicon Halli
12:00-13:30 Testkök med Hallandsrullen – Silicon Halli/Matgillet
12:30-12:40 Intervju med Cutaway – Silicon Halli
13.00-13.30 Intervju med Sam kring transpersoner och hur dem bemöts i samhället – Silicon Halli
14:00-14:10 Intervju med Wawken – Silicon Halli
14:00-15:30 Testkök Hagarnas Mejeri – Silicon Halli/Matgillet
14:30-14:40 Intervju med Kust – Silicon Halli
15:45-15:55 Intervju med Hygge – Silicon Halli/Matgillet
16.00-18.00 Testkök Hygge – Silicon Halli/Matgillet
16:10-16:30 Presentation från Innovation Camp – Silicon Halli
17:00-18:00 Föreläsning med Passion 4 sustainability med Hanna Plymoth – Silicon Halli
18:00-19:00 Mingel, Hållbarhets AW – Silicon Halli

Fredag 19 juli

11:00-12:30 Testkök med Warbergstomat – Silicon Halli/Matgillet
12:00-12:10 Intervju med Ilai – Silicon Halli
12:30-12:40 Intervju med Velolab – Silicon Halli
13.00-14.00 Föreläsning, Lunch and learn med Kristoffer Bergendahl – Mingla som ett proffs – Silicon Halli
13.00-14.30 Testkök med Slöinge Kombucha – Silicon Halli/Matgillet
14:30-14:50 Intervju med Dumpa & Grums – Silicon Halli
15:00-16:30 Testkök med Mr Gelato – Silicon Halli/Matgillet
16:00-17:00 Pitchevent med Potential VBG – Silicon Halli
16.30-18.00 Testkök med Fermentanterna – Silicon Halli/Matgillet
17:00-18:00 Mingel, Bädda för finansiering – Silicon Halli

Lördag 20 juli

11:00-12:30 Testkök med Cajom – Silicon Halli/Matgillet
12:00-12:10 Intervju med Avant Marin – Silicon Halli
12:30-12:40 Intervju med Travel chain – Silicon Halli
12:45-12:55 Intervju med Gormeza – Silicon Halli/Matgillet
13.00-14.30 Testkök med Gormeza – Silicon Halli/Matgillet
14:00-14:10 Intervju med Luxum – Silicon Halli
14:45-14:55 Intervju med Djäknegårdens Honung – Silicon Halli/Matgillet
15:00-15:30  Föreläsning med Future of Halland – Framtidens Halland – Silicon Halli
15:00-16:30 Testkök med Djäknegårdens Honung – Silicon Halli/Matgillet
16.00-16:30 Föreläsning med POW – Klimatvägvisare – Silicon Halli
16:30-18:00 Testkök med Straw – Silicon Halli/Matgillet

De nio utvalda företagen för silicon halli är:

Startup Board

StartUp Board är ett projekt som drivits av HighFive tillsammans med ett antal samarbetspartners. Vår målsättning har varit att skapa ett inspirerande och repeterbart koncept som utvecklar ett tillväxtorienterat MINDSET. Ett unikt och högkvalitativt program för att inspirera och motivera personer i ledande befattningar att vilja, våga och prioritera sitt tillväxtorienterade strategiska utvecklingsarbete.

Tolv bolag valdes ut och tillfrågades och träffades sedan sex gånger. I den första fasen DEFINE, tog bolagens ledning tillsammans med en affärsutvecklare för HighFive fram en ”Utmaningskarta”. Företagets vision målades upp och de 5 största utmaningarna för att ta sig dit definierades. I konceptets andra fas CHANGE, träffades samtliga bolag under 5 heldagar för att inspireras och motiveras – samtidigt som bolagen under tiden arbetade med sina definierade utmaningar.

Konceptet bygger på en modell formad ur den forskning som finns kring Entrepreneurial Orientation (EO) och bygger på tre huvudteman: Tillväxtintention, Nätverkskapacitet och Organisatoriskt Stöd. Grunden till konceptet togs fram tillsammans Högskolan i Halmstad och Jonas Gabrielsson (som är professor i företagsekonomi med inriktning företagsstyrning, särskilt entreprenörsföretag).