Skip to main content

Offentlig verksamhet

Låt entreprenöriellt tänkande ge verksamheten en skjuts framåt

För dig i det offentliga

Ett av våra uppdrag är att främja innovationskraften i kommunkoncernen. Vi tror starkt på att det är nödvändigt att ställa om för att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar. Det kräver ny kunskap, mod, nyfikenhet och nya sammanhang. Genom att vända vår verksamhet in mot kommunen bidrar vi med innovationskraft och tillsammans skapar vi en hållbar framtid.

Vi är övertygade om att samarbeten är nyckeln till framgång. Genom samarbete med kommunen, högskolan och näringslivet kan vi tillsammans utveckla nya innovativa lösningar

Vi är också övertygade om att det är viktigt att skapa nya sammanhang där nya idéer kan frodas. Vi strävar efter att skapa en miljö där människor kan utbyta tankar och idéer, och där nya innovationer kan uppstå. Vi tror att det är genom att uppmuntra nyfikenhet och öppenhet som vi kan skapa en kultur av innovation

  • Så här arbetar vi

    Så här arbetar vi

    Vi finns även för dig som arbetar inom offentlig sektor. Genom få in det entreprenöriella tänkandet i er organisation kan ni bli ännu vassare på att hitta lösningar som får samhället att fungera bättre, exempelvis genom digitalisering och AI. Ofta handlar jobbet om att skapa en kollektiv omställning till att identifiera och ta nya vägar. Och framför allt - att våga överge de invanda.

  • Hjärterum – en lösning i speciella tider

    Hjärterum – en lösning i speciella tider

    Att människor träffas är viktigt, även i tider då det inte kan ske fysiskt. Tillsammans med hemvårdsförvaltningen och biblioteken i Halmstad har vi därför skapat konceptet Hjärterum – en digital mötesplats för kommunens invånare.

Prata med mig om att utveckla offentliga verksamheter

Jag är entreprenör i hjärtat. Och med min breda erfarenhet vill jag hjälpa människor att göra skillnad. För både sig själva och världen