Image

Starta företag i halmstad

Det finns många organisationer och aktörer som kan hjälpa dig att starta företag i Halmstads kommun. Du vänder dig till HighFive för att få kostnadsfri rådgivning och service inom nystartsfrågor.

Alla med företagsidéer eller med små företag i utvecklingsskeden är välkomna att kontakta oss. Vi lotsar dig rätt bland de organisationer, aktörer och nätverk som du kan behöva för att tillgodose behovet av kompetens, kapital och nyttiga kontakter.

Nyföretagarcentrum är vår samarbetspartner i första fasen av företagande. Boka ett möte för rådgivning på www.nfchalland.se Nyföretagarcentrum ger dig kostnadsfri rådgivning kring hur du gör verklighet av din idé. De guidar dig genom startprocessen och hjälper dig med frågor som rör till exempel affärsidé, marknad, budget, avtal, försäkringar och mycket mer. Deras rutinerade rådgivare hjälper dig oavsett var i processen du befinner dig. Rådgivningen är alltid kostnadsfri, personlig och konfidentiell.

Kontaktuppgifter till Carolina Landh, ansvarig Nyföretagarcentrum i Halland kan användas i de fall ni ej lyckas boka digitalt eller önskar direktkontakt:

Carolina Landh

Tfn: 0738-55 33 36

Mail: carolina.landh@nyforetagarcentrum.se

– ett sätt för dig som vill komma i kontakt med näringslivet.

Timbanken

Timbanken är Region Hallands och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom följande områden:

• Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

• Ekonomi, avtal och juridik

• Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling

• Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar

• Produkt/tjänsteutveckling och import/export

• Digitalisering, teknik och automation

• Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR

Timbankens webbplats hittar du här

Starta smart coaching

Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Har du en idé om en innovativ produkt eller tjänst som du vill bygga ett företag kring? Genom Almi får du vägledning i processen att skapa en hållbar affärsmodell. Vi använder oss av olika beprövade metoder för att verifiera idén och att göra en marknadsanalys. Almi hjälper alla nyblivna företagare oavsett bakgrund. Almi har även särskild kompetens att hjälpa personer med utländsk bakgrund. Frågor som hanteras är till exempel om det finns det en marknad för ditt erbjudande? Är affärsidén möjlig att realisera? Vilken finansiering krävs? Finns det konkurrenter? Går idén att skydda? Rådgivningen är konfidentiell och kostnadsfri.

Webbplats: almi.se/halland

Almis mentorprogram

Almi har under ca 10 års tid matchat över 10 000 mentorparöver hela Sverige. Via programmet har Hallands affärselit kunnat vägleda, bolla och coacha det halländska näringslivet till skarpare företagare och bättre tillväxt!
Nu kör vi igång en ny grupp av Almi Mentorprogram!
Vill du vara med? Läs mer här

verksamt

Verksamt.se är till för dig som vill, ska eller redan har startat eget. Allt för att göra det enklare för dig som funderar på att driva företag. Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här hittar du verksamt.se och Broschyren “Starta företag”